Thông tin văn bản
Văn bản số 133/VP-VHXH ngày 06/01/2021 sao gửi Quyết định số 2288/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ Về việc ban hành Danh mục bí mật nhà nước của Công đoàn Việt Nam
Số ký hiệu: 133/VP-VHXH Ngày ban hành: 06/01/2021
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: sao gửi Quyết định số 2288/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ Về việc ban hành Danh mục bí mật nhà nước của Công đoàn Việt Nam
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20210114150417.zip