Thông tin văn bản
Báo cáo số 09/BC-UBND ngày 15/01/2021 Báo cáo công tác thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính năm 2020 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Số ký hiệu: 09/BC-UBND Ngày ban hành: 15/01/2021
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Báo cáo
Trích yếu: Báo cáo công tác thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính năm 2020 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Lĩnh vực: Nội chính Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Nguyễn Thanh Ngọc
Đính kèm: 09 bc (2).signed.pdf