Thông tin văn bản
Văn bản số 5827/VP-NC ngày 24/10/2018 (CKS) Sao gửi văn bản
Số ký hiệu: 5827/VP-NC Ngày ban hành: 24/10/2018
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: (CKS) Sao gửi văn bản
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 5827.rar