Thông tin văn bản
Văn bản số 587/VP-KT ngày 22/01/2021 Sao gửi Quyết định số 08/QĐ-BCĐ389
Số ký hiệu: 587/VP-KT Ngày ban hành: 22/01/2021
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Sao gửi Quyết định số 08/QĐ-BCĐ389
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20210122144044.zip