Thông tin văn bản
Nghị quyết số 27/2012/NQ-HĐND ngày 07/12/2012

Nghị quyết số 27/2012/NQ-HĐND Về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương  năm 2011

Số ký hiệu: 27/2012/NQ-HĐND Ngày ban hành: 07/12/2012
Cơ quan ban hành: HĐND Tỉnh Thể loại: Nghị quyết
Trích yếu:

Nghị quyết số 27/2012/NQ-HĐND Về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương  năm 2011

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 13 năm 2012 Người ký:
Đính kèm: 272012NQHDND2012.doc