Thông tin văn bản
Văn bản số 1072/VP-KT ngày 05/02/2024 sao gửi Văn bản hợp nhất số 02/VBHN-BTNMT ngày 30/01/2024 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
Số ký hiệu: 1072/VP-KT Ngày ban hành: 05/02/2024
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: sao gửi Văn bản hợp nhất số 02/VBHN-BTNMT ngày 30/01/2024 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20240205150505.zip