Thông tin văn bản
Quyết định số 52/2012/QĐ-UBND ngày 07/11/2012

Quyết định số 52/2012/QĐ-UBND V/v sửa đổi khoản 1 Điều 4 quy định về tổ chức, chế độ chính sách và trang bị đối với lực lượng bảo vệ dân phố trên địa bàn tỉnh Tây Ninh ban hành kèm theo Quyết định số 07/2012/QĐ-UBND, ngày 19/01/2012 của UBND tỉnh Tây Ninh

Số ký hiệu: 52/2012/QĐ-UBND Ngày ban hành: 07/11/2012
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu:

Quyết định số 52/2012/QĐ-UBND V/v sửa đổi khoản 1 Điều 4 quy định về tổ chức, chế độ chính sách và trang bị đối với lực lượng bảo vệ dân phố trên địa bàn tỉnh Tây Ninh ban hành kèm theo Quyết định số 07/2012/QĐ-UBND, ngày 19/01/2012 của UBND tỉnh Tây Ninh

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 12 năm 2012 Người ký:
Đính kèm: 522012QDUBND2012.doc