Thông tin văn bản
Quyết định số 21/2020/QĐ-UBND ngày 12/06/2020 Bãi bỏ các quy hoạch theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 59 Luật Quy hoạch năm 2017 và Nghị quyết số 63/NQ-CP ngày 26/8/2019 của Chính phủ
Số ký hiệu: 21/2020/QĐ-UBND Ngày ban hành: 12/06/2020
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu: Bãi bỏ các quy hoạch theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 59 Luật Quy hoạch năm 2017 và Nghị quyết số 63/NQ-CP ngày 26/8/2019 của Chính phủ
Lĩnh vực: Kinh tế Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 06 năm 2020 Người ký: Dương Văn Thắng
Đính kèm: 21 qppl.signed.pdf