Thông tin văn bản
Báo cáo số 2547/VP-TH ngày 12/06/2017

Sao gửi Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 02/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ

Số ký hiệu: 2547/VP-TH Ngày ban hành: 12/06/2017
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Báo cáo
Trích yếu:

Sao gửi Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 02/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 2547VPTH2017.rar