Thông tin văn bản
Văn bản số 2310/QÐ-UBND ngày 04/10/2017

Quyết định Phê duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/500 khu công nghiệp Chà Là giai đoạn 1, xã Chà Là, Huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh

Số ký hiệu: 2310/QÐ-UBND Ngày ban hành: 04/10/2017
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu:

Quyết định Phê duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/500 khu công nghiệp Chà Là giai đoạn 1, xã Chà Là, Huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 2310QDUBND2017.pdf