Thông tin văn bản
Báo cáo số 10-NQ/BCSÐ ngày 12/04/2017

Về việc: LĐ, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ trọng tâm công tác THADS 2017

Số ký hiệu: 10-NQ/BCSÐ Ngày ban hành: 12/04/2017
Cơ quan ban hành: Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Thể loại: Báo cáo
Trích yếu:

Về việc: LĐ, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ trọng tâm công tác THADS 2017

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 10NQBCSD2017.PDF