Thông tin văn bản
Quyết định số 08/QĐ-UBND ngày 03/01/2020 Phê duyệt Quy chế phối hợp trong công tác cung cấp thông tin quy hoạch, quản lý trật tự xây dựng và cấp phép xây dựng trong các Khu kinh tế cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Số ký hiệu: 08/QĐ-UBND Ngày ban hành: 03/01/2020
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu: Phê duyệt Quy chế phối hợp trong công tác cung cấp thông tin quy hoạch, quản lý trật tự xây dựng và cấp phép xây dựng trong các Khu kinh tế cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Lĩnh vực: Kinh tế Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Nguyễn Thanh Ngọc
Đính kèm: 08 qppl.signed.pdf