Thông tin văn bản
Quyết định số 16/2016/QĐ-UBND ngày 30/05/2016

Ban hành chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Tây Ninh

Số ký hiệu: 16/2016/QĐ-UBND Ngày ban hành: 30/05/2016
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu:

Ban hành chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Tây Ninh

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: số 04 năm 2016 Người ký: Phạm Văn Tân
Đính kèm: 162016QDUBND2016.doc