Thông tin văn bản
Quyết định số 68/2014/QĐ-UBND ngày 19/12/2014

Về việc giao chỉ tiêu Kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2015

Số ký hiệu: 68/2014/QĐ-UBND Ngày ban hành: 19/12/2014
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu:

Về việc giao chỉ tiêu Kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2015

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 16 năm 2014 Người ký:
Đính kèm: 682014QDUBND2014.doc