Thông tin văn bản
Kế hoạch số 54/KH-UBND ngày 11/01/2021 Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 3666/QĐ-BVHTTDL ngày 07/12/2020 của Bộ Trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
Số ký hiệu: 54/KH-UBND Ngày ban hành: 11/01/2021
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Kế hoạch
Trích yếu: Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 3666/QĐ-BVHTTDL ngày 07/12/2020 của Bộ Trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
Lĩnh vực: Khoa giáo Văn xã Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Dương Văn Thắng
Đính kèm: 54 ub.signed.pdf