Thông tin văn bản
Quyết định số 1047/QĐ-UBND ngày 13/05/2021 QĐ v.v Giao 319.302,4 m2 đất cho Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Tây Ninh để quản lý, tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất
Số ký hiệu: 1047/QĐ-UBND Ngày ban hành: 13/05/2021
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu: QĐ v.v Giao 319.302,4 m2 đất cho Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Tây Ninh để quản lý, tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất
Lĩnh vực: Kinh tế Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Trần Văn Chiến
Đính kèm: 1047 qd. giao 319.302,4m dat.signed.pdf