Thông tin văn bản
Nghị quyết số 11/2020/NQ-HĐND ngày 10/12/2020 NGHỊ QUYẾT Quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025
Số ký hiệu: 11/2020/NQ-HĐND Ngày ban hành: 10/12/2020
Cơ quan ban hành: HĐND Tỉnh Thể loại: Nghị quyết
Trích yếu: NGHỊ QUYẾT Quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 12 năm 2020 Người ký: Nguyễn Thành Tâm
Đính kèm: 11-2020-NQ-HDND KH19- PHAN BO VON DAU TU CONG 2021-2025-M.pdf