Thông tin văn bản
Văn bản số 5105/VP-KGVX ngày 19/09/2018 CKS sao gửi thông báo số 323/TB-VPCP
Số ký hiệu: 5105/VP-KGVX Ngày ban hành: 19/09/2018
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: CKS sao gửi thông báo số 323/TB-VPCP
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 5105.rar