Thông tin văn bản
Văn bản số 4800/VP-VHXH ngày 09/07/2020 Sao gửi Quyết định số 971/QĐ-TTg ngày 07/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ về Ban hành danh mục bí mật Nhà nước thuộc lĩnh vực công tác dân tộc
Số ký hiệu: 4800/VP-VHXH Ngày ban hành: 09/07/2020
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Sao gửi Quyết định số 971/QĐ-TTg ngày 07/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ về Ban hành danh mục bí mật Nhà nước thuộc lĩnh vực công tác dân tộc
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20200713074048.zip