Thông tin văn bản
Văn bản số 3016/VP-KTN ngày 20/07/2016

Về việc : ủy quyền thẩm định, phê duyệt bổ sung kinh phí một số nhiệm vụ phát sinh tại các cơ quan đơn vị HCSN thuộc ngân sách tỉnh

Số ký hiệu: 3016/VP-KTN Ngày ban hành: 20/07/2016
Cơ quan ban hành: Văn phòng UBND tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu:

Về việc : ủy quyền thẩm định, phê duyệt bổ sung kinh phí một số nhiệm vụ phát sinh tại các cơ quan đơn vị HCSN thuộc ngân sách tỉnh

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản truyền đạt ý kiến
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 3016VPKTN2016.rar