Thông tin văn bản
Quyết định số 14/2020/QĐ-UBND ngày 24/04/2020 Ban hành Quy chế tổ chức tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn Tỉnh Tây Ninh
Số ký hiệu: 14/2020/QĐ-UBND Ngày ban hành: 24/04/2020
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu: Ban hành Quy chế tổ chức tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn Tỉnh Tây Ninh
Lĩnh vực: Nội chính Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 04 năm 2020 Người ký: Nguyễn Thanh Ngọc
Đính kèm: 14.QD.signed.pdf