Thông tin văn bản
Văn bản số 7251/VP-KTTC ngày 01/10/2020 sao gửi Nghị định số 114/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ
Số ký hiệu: 7251/VP-KTTC Ngày ban hành: 01/10/2020
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: sao gửi Nghị định số 114/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20201012083232.zip