Thông tin văn bản
Báo cáo số 47/2017/NÐ-CP ngày 24/04/2017

Về việc: quy định mức lương cơ sở đ/v CB, CC,VC và lực lượng vũ trang

Số ký hiệu: 47/2017/NÐ-CP Ngày ban hành: 24/04/2017
Cơ quan ban hành: Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Thể loại: Báo cáo
Trích yếu:

Về việc: quy định mức lương cơ sở đ/v CB, CC,VC và lực lượng vũ trang

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 472017NDCP2017.PDF