Thông tin văn bản
Quyết định số 22/2011/QĐ-UBND ngày 04/07/2011

Ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ Tây Ninh

Số ký hiệu: 22/2011/QĐ-UBND Ngày ban hành: 04/07/2011
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu:

Ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ Tây Ninh

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Sổ 08 năm 2011 Người ký:
Đính kèm: 1QD_22_2011.doc