Thông tin văn bản
Văn bản số 4774/VP-KTTC ngày 08/07/2020 Sao gửi Thông tư số 15/2020/TT-BCT của Bộ Công Thương
Số ký hiệu: 4774/VP-KTTC Ngày ban hành: 08/07/2020
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Sao gửi Thông tư số 15/2020/TT-BCT của Bộ Công Thương
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20200713073926.zip