Thông tin văn bản
Quyết định số 55/2019/QĐ-UBND ngày 20/12/2019 Quy định hệ số điều chỉnh giá đất để tính giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2020
Số ký hiệu: 55/2019/QĐ-UBND Ngày ban hành: 20/12/2019
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu: Quy định hệ số điều chỉnh giá đất để tính giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2020
Lĩnh vực: Kinh tế Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 12 năm 2019 Người ký: Trần Văn Chiến
Đính kèm: 55.qd.signed.pdf