Thông tin văn bản
Văn bản số 495/VP-KGVX ngày 25/01/2019 (CKS) Sao gửi Thông tư số 24/2018/TT-BYT ngày 18 tháng 9 năm 2018 và Thông tư số 40/2018/TT-BYT ngày 07 tháng 12 năm 2018 của Bộ Y tế
Số ký hiệu: 495/VP-KGVX Ngày ban hành: 25/01/2019
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: (CKS) Sao gửi Thông tư số 24/2018/TT-BYT ngày 18 tháng 9 năm 2018 và Thông tư số 40/2018/TT-BYT ngày 07 tháng 12 năm 2018 của Bộ Y tế
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 495.rar