Thông tin văn bản
Văn bản số 1692/VP-VHXH ngày 17/03/2020 sao gửi Quyết định số 736/QĐ-BGDĐT ngày 13/3/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
Số ký hiệu: 1692/VP-VHXH Ngày ban hành: 17/03/2020
Cơ quan ban hành: UBND H. DMC Thể loại: Văn bản
Trích yếu: sao gửi Quyết định số 736/QĐ-BGDĐT ngày 13/3/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20200319090355.zip