Thông tin văn bản
Văn bản số 3387/VP-VX ngày 10/08/2016

Về việc : Sao gửi Nghị định số 98/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 và Nghị định số 118/2016/NĐ-CP ngày 22 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ

Số ký hiệu: 3387/VP-VX Ngày ban hành: 10/08/2016
Cơ quan ban hành: Văn phòng UBND tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu:

Về việc : Sao gửi Nghị định số 98/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 và Nghị định số 118/2016/NĐ-CP ngày 22 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản truyền đạt ý kiến
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 3387VPVX2016.rar