Thông tin văn bản
Quyết định số 2332/QĐ-UBND ngày 28/10/2019 Quyết định phê duyệt Kế hoạch Trang bị Bộ phương tiện tác nghiệp phục vụ thông tin cổ động thực hiện Dự án “Truyền thông và giảm nghèo về thông tin” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2019.
Số ký hiệu: 2332/QĐ-UBND Ngày ban hành: 28/10/2019
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu: Quyết định phê duyệt Kế hoạch Trang bị Bộ phương tiện tác nghiệp phục vụ thông tin cổ động thực hiện Dự án “Truyền thông và giảm nghèo về thông tin” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2019.
Lĩnh vực: Khoa giáo Văn xã Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Nguyễn Thanh Ngọc
Đính kèm: 2332.qd.signed.pdf