Thông tin văn bản
Văn bản số 1098/VP-VHXH ngày 01/03/2019 (CKS) sao gửi văn bản: Quyết định số 03/219/QĐ-TTg ngày 15 tháng 01 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ ban hành tiêu chí xác định hoàn thành mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững
Số ký hiệu: 1098/VP-VHXH Ngày ban hành: 01/03/2019
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: (CKS) sao gửi văn bản: Quyết định số 03/219/QĐ-TTg ngày 15 tháng 01 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ ban hành tiêu chí xác định hoàn thành mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 1098.rar