Thông tin văn bản
Công văn số 1566/UBND-KTTC ngày 24/07/2019 triển khai thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 17/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ
Số ký hiệu: 1566/UBND-KTTC Ngày ban hành: 24/07/2019
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Công văn
Trích yếu: triển khai thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 17/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ
Lĩnh vực: Kinh tế Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Nguyễn Thanh Ngọc
Đính kèm: 1566.ub.signed.pdf