Thông tin văn bản
Quyết định số 61/2012/QĐ-UBND ngày 20/12/2012

Quyết định số 61/2012/QĐ-UBND Ban hành Bảng giá các loại đất áp dụng  trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2013

Số ký hiệu: 61/2012/QĐ-UBND Ngày ban hành: 20/12/2012
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu:

Quyết định số 61/2012/QĐ-UBND Ban hành Bảng giá các loại đất áp dụng  trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2013

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 14 năm 2012 Người ký:
Đính kèm: 612012QDUBND2012.doc