Thông tin văn bản
Văn bản số 7308/VP-VHXH ngày 02/10/2020 Sao gửi Thông tư số 27/2020/TT-BTTTT ngày 30/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tín hiệu truyền hình cáp tương tự tại điểm kết nối thuê bao”
Số ký hiệu: 7308/VP-VHXH Ngày ban hành: 02/10/2020
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Sao gửi Thông tư số 27/2020/TT-BTTTT ngày 30/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tín hiệu truyền hình cáp tương tự tại điểm kết nối thuê bao”
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20201012083508.zip