Thông tin văn bản
Báo cáo số 486/BC-UBND ngày 26/12/2019 Báo cáo công tác phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm năm 2019
Số ký hiệu: 486/BC-UBND Ngày ban hành: 26/12/2019
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Báo cáo
Trích yếu: Báo cáo công tác phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm năm 2019
Lĩnh vực: Khoa giáo Văn xã Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Nguyễn Thanh Ngọc
Đính kèm: 486.bc.signed.pdf