Thông tin văn bản
Văn bản số 3662/VP-VHXH ngày 27/05/2020 Sao gửi văn bản: Quyết định số 700/QĐ-TTg kiện toàn BCĐ Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020
Số ký hiệu: 3662/VP-VHXH Ngày ban hành: 27/05/2020
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Sao gửi văn bản: Quyết định số 700/QĐ-TTg kiện toàn BCĐ Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20200601104544.zip