Thông tin văn bản
Quyết định số 1903/QĐ-UBND ngày 04/10/2012

Về việc chia tách, thành lập các ấp của các xã thuộc huyện Trảng Bàng.

Số ký hiệu: 1903/QĐ-UBND Ngày ban hành: 04/10/2012
Cơ quan ban hành: Thể loại: Quyết định
Trích yếu:

Về việc chia tách, thành lập các ấp của các xã thuộc huyện Trảng Bàng.

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 08 năm 2012 Người ký:
Đính kèm: 1903QDUBND.docx