Thông tin văn bản
Văn bản số 635/VP-KGVX ngày 31/01/2018

Về việc : (CKS) sao gửi văn bản về việc cảnh báo về chứng chỉ năng lực ngoại ngữ

Số ký hiệu: 635/VP-KGVX Ngày ban hành: 31/01/2018
Cơ quan ban hành: Văn phòng UBND tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu:

Về việc : (CKS) sao gửi văn bản về việc cảnh báo về chứng chỉ năng lực ngoại ngữ

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản truyền đạt ý kiến
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 635VPKGVX2018.rar