Thông tin văn bản
Công văn số 154/UBND-KT ngày 19/01/2021 Tăng cường công tác phòng, chống bệnh Cúm gia cầm và kiểm soát vận chuyển động vật, sản phẩm động vật qua biên giới
Số ký hiệu: 154/UBND-KT Ngày ban hành: 19/01/2021
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Công văn
Trích yếu: Tăng cường công tác phòng, chống bệnh Cúm gia cầm và kiểm soát vận chuyển động vật, sản phẩm động vật qua biên giới
Lĩnh vực: Kinh tế Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Nguyễn Thanh Ngọc
Đính kèm: 154 ub.signed.pdf