Thông tin văn bản
Công văn số 3999/VP-VHXH ngày 08/07/2019 Sao gửi văn bản Dự thảo Thông tư quy định quy trình giám định tư pháp về quuyền tác giả, quyền liên quan
Số ký hiệu: 3999/VP-VHXH Ngày ban hành: 08/07/2019
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Công văn
Trích yếu: Sao gửi văn bản Dự thảo Thông tư quy định quy trình giám định tư pháp về quuyền tác giả, quyền liên quan
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 3999VP-VHXH.rar