Thông tin văn bản
Quyết định số 29/2012/QĐ-UBND ngày 27/06/2012

Về việc điều chỉnh mức hỗ trợ của tỉnh cho những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ấp, khu phố.

Số ký hiệu: 29/2012/QĐ-UBND Ngày ban hành: 27/06/2012
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu:

Về việc điều chỉnh mức hỗ trợ của tỉnh cho những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ấp, khu phố.

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 06 năm 2012 Người ký: Trần Lưu Quang
Đính kèm: 292012QDUBND.doc