Thông tin văn bản
Quyết định số 43/2015/QĐ-UBND ngày 28/08/2015

V/v quy định mức chi thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Số ký hiệu: 43/2015/QĐ-UBND Ngày ban hành: 28/08/2015
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu:

V/v quy định mức chi thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: số 10 năm 2015 Người ký: Nguyễn Thanh Ngọc
Đính kèm: 432015QDUBND2015.doc