Thông tin văn bản
Báo cáo số 479/BC-UBND ngày 23/12/2019 Tổng quan hiện trạng ứng dụng khoa học công nghệ trong phòng, chống thiên tai tại địa phương
Số ký hiệu: 479/BC-UBND Ngày ban hành: 23/12/2019
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Báo cáo
Trích yếu: Tổng quan hiện trạng ứng dụng khoa học công nghệ trong phòng, chống thiên tai tại địa phương
Lĩnh vực: Đầu tư - Xây dựng Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Nguyễn Thanh Ngọc
Đính kèm: 479.bc.signed.pdf