Thông tin văn bản
Văn bản số 5303/VP-NC ngày 25/07/2022 Sao gửi Thông tư số 42/2022/TT-BTC ngày 06/7/2022 của Bộ Tài chính
Số ký hiệu: 5303/VP-NC Ngày ban hành: 25/07/2022
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Sao gửi Thông tư số 42/2022/TT-BTC ngày 06/7/2022 của Bộ Tài chính
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20220726141610.zip