Thông tin văn bản
Văn bản số 8984/VP-NCPC ngày 02/12/2020 sao gửi Nghị đinh số 137/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ.
Số ký hiệu: 8984/VP-NCPC Ngày ban hành: 02/12/2020
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: sao gửi Nghị đinh số 137/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ.
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20201204093705.zip