Thông tin văn bản
Văn bản số 6456/VP-NC ngày 23/11/2018 (CKS) tránh chồng tréo với việc triển khai thực hiện kế hoạch thanh tra năm 2019 của Bộ Xây dựng
Số ký hiệu: 6456/VP-NC Ngày ban hành: 23/11/2018
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: (CKS) tránh chồng tréo với việc triển khai thực hiện kế hoạch thanh tra năm 2019 của Bộ Xây dựng
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 6456.rar