Thông tin văn bản
Văn bản số 1259/VP-KGVX ngày 28/02/2022 sao gửi Quyết định số 552/QĐ-BGDĐT ngày 23/2/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Phê duyệt tài liệu giáo dục địa phương lớp 1 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông của tỉnh Tây Ninh
Số ký hiệu: 1259/VP-KGVX Ngày ban hành: 28/02/2022
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: sao gửi Quyết định số 552/QĐ-BGDĐT ngày 23/2/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Phê duyệt tài liệu giáo dục địa phương lớp 1 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông của tỉnh Tây Ninh
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20220305085309.zip