Thông tin văn bản
Báo cáo số 303/BC-UBND ngày 12/10/2018 báo cáo thực hiện pháp luật phòng, chống tham nhũng trong hoạt động kinh doanh xổ số (giai đoạn 2013-2017)
Số ký hiệu: 303/BC-UBND Ngày ban hành: 12/10/2018
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Báo cáo
Trích yếu: báo cáo thực hiện pháp luật phòng, chống tham nhũng trong hoạt động kinh doanh xổ số (giai đoạn 2013-2017)
Lĩnh vực: Kinh tế - Tài chính Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Nguyễn Thanh Ngọc
Đính kèm: 303.bc.PDF