Thông tin văn bản
Quyết định số 15/2014/QĐ-UBND ngày 02/06/2014

Phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt đoộng của Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã tỉnh Tây Ninh.

Số ký hiệu: 15/2014/QĐ-UBND Ngày ban hành: 02/06/2014
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu:

Phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt đoộng của Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã tỉnh Tây Ninh.

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 04 năm 2014 Người ký:
Đính kèm: 152014QDUBND2014.doc