Thông tin văn bản
Báo cáo số 495/BC-UBND ngày 31/12/2019 chiến lược Khoa học và Công nghệ năm 2019
Số ký hiệu: 495/BC-UBND Ngày ban hành: 31/12/2019
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Báo cáo
Trích yếu: chiến lược Khoa học và Công nghệ năm 2019
Lĩnh vực: Khoa giáo Văn xã Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Nguyễn Thanh Ngọc
Đính kèm: 495.bc.signed.pdf